Příspěvky

ÚVAHY O UMĚNÍ: Co je a co není pro mě umění

Podle mého názoru není žádný výtvor, žádné dílo uměleckým dílem, není uměním, jenom proto, že to o svém díle, o svém výtvoru prohlásí sám autor. Zásadně tak nesouhlasím s Marcelem Duchampem, který řekl, že rozhodnutí o tom, co je a co není uměleckým dílem přísluší autorovi díla. Tvrdil, že pokud své dílo za umělecké dílo prohlásí autor díla, jeho dílo se uměleckým dílem automaticky stane. Stejně tak ovšem není žádný výtvor uměním ani tehdy, když to prohlásí kurátor či umělecký kritik. Konkrétní výtvor, dílo, není uměním ani tehdy, pokud ho do nějakého uměleckého směru zařadí teoretik kultury, historik umění či jiný akademik, ředitel muzea nebo jakýkoli „znalec“ umění. Zásadní myšlenka, ze které vycházím, je tato: uměním, uměleckým dílem, se pro každého jednotlivého člověka stane výtvor či dílo pouze tehdy, pokud na něj působí – pokud vyvolá jakoukoli odezvu, jakékoli emoce, jakékoli pocity, snad s výjimkou hnusu či odporu. Divák, posluchač, čtenář pocítí radost, smutek, rozechvění,

ÚVAHY O UMĚNÍ: Úvod

UMĚNÍ. Co to je? Co to slovo znamená? Kdo je umělec? A proč? A kdo určuje, kdo je umělec a kdo ne? Kdo rozhoduje, co je umění a co ne? Kdo vynese verdikt - toto je umělecké dílo a toto ne? Co je kýč, kdo to stanoví? V poslední době jsem již naprosto znechucený tím, co všechno se vydává za současné (moderní) umění. Absolvoval jsem sice sérii přednášek o moderním umění, nijak mě to však v mých názorech a pohledech neovlivnilo a nepoznamenalo. Mám toho hodně na toto téma. Na tomto blogu se pokusím sepsat své postřehy, formulovat své názory a vyslovit otázky. Na úvod pohádka o třech bratřích Josefa Váchala, brilantního ironika, malíře, grafika, ilustrátora, sochaře, řezbáře, spisovatele, básníka.....: "Žili byli tři bratři-malíři. Když zemřel tatík, který je živil, vydal se nejstarší bratr, spoléhaje se na svou víru, do světa, aby všem živobytí načas zaopatřil. Posléze stejně tak i prostřední bratr, který sázel více na svůj talent a píli. Když přišla řada na nejmladšího, rozh